O nás

SKI CLUB PROGRESS - STARÁ ĽUBOVŇA

Sme JEDINÝ športový klub na území mesta Stará Ľubovňa, s tak širokým všestranným športovým zameraním a zároveň sme aj jediným fungujúcim lyžiarskym klubom v SL. Klub bol založený v roku 2013, bývalým pretekárom a absolventom Univerzity Komenského, FTVŠ v Bratislave za účelom rozvoja pohybových schopnosti a zručností deti a propagáciou zjazdového lyžovania v našom okrese. Sme mladý, ale rýchlo sa rozrastajúci športový klub venujúci sa deťom vo veku od 5 – 15 rokov. Deti sú momentálne rozdelené do dvoch skupín: PRÍPRAVKA 5 - 7 roční a PRETEKÁRSKO - REKREAČNÁ SKUPINA 8 roční a starší.

Sme členmi Slovenskej lyžiarskej asociácie. Venujeme sa celoročnej športovej príprave detí a mládeže. Športová príprava zahŕňa všestranný pohybový rozvoj dieťaťa so zameraním na zjazdové lyžovanie.

Rozvoj:

  • kondičných a koordinačných schopností
  • gymnastiky
  • plávania
  • korčuľovania
  • cyklistiky
  • zjazdového lyžovania - pretekárskeho a rekreačného

Hľadáme deti, ktoré majú záujem o športovú prípravu v zjazdovom lyžovaní. Venujeme sa výučbe plávania, cyklistiky, korčuľovania,  rozvoju kondičných a koordinačných schopností a samozrejme naučíme vaše deti lyžovať, aby sa z nich v budúcnosti mohli stať vynikajúci pretekári, reprezentujúci naše mesto, prípadne SR. 

Tréningové programy

  • CELÁ SEZÓNA: ( lyžovanie, plávanie, korčulovanie, cyklistika, kondičná a koordinačná priprava, atletika,                                                   gymnastika, loptové hry )
  • JESEŇ:              ( kondičná a koordinačná priprava, atletika, plávanie, gymnastika )
  • ZIMA:                 ( lyžiarske tréningy, zamerané na zdokonalenie lyžiarskej techniky, - priprava detí na jazdu v bránach, -                            tréningy obrovského slalomu a slalomu, - v prípade záujmu, účasť na pretekoch SLP, VSLL )
  • JAR                   ( loptové hry, plávanie, korculovanie, cyklistika )

Do oboch tréningových skupín hľadáme športovo nadané deti.

Keďže športová príprava zjazdárov je všestranná, stáva sa vynikajúcim prostriedkom pre zdravý a všestranný rozvoj dieťaťa, po stránke fyzickej, psychickej či spoločenskej. Športová príprava v našom klube zabezpečí vynikajúce základy pre akýkoľvek druh športu, pre ktorý sa vaše dieťa počas jeho vývoja rozhodne. 

Dovidenia na tréningu ;-)

SKI CLUB PROGRESS

Súbory:

Chceš sa niečo opýtať?

Kontaktné informácie

SKI CLUB PROGRESS

064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: +421 907 766 798
E-mail: info@skiclubprogress.sk


Najnovšie pridané fotografie

Ski Club Progress
Ski Club Progress
Ski Club Progress
Ski Club Progress
Ski Club Progress
Ski Club Progress