VEREJNÉ PRETEKY V OBROVSKOM SLALOME

SKI CLUB PROGRESS

 usporiada dňa: 16. januára 2016, verejné preteky
o Pohár primátora mesta Stará Ľubovňa
  Lyžiarské stredisko - Ski park Vyšné Ružbachy
     
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:  
  USPORIADATEĽ: SKI CLUB PROGRESS
  TERMÍN:  16.1.2016
  MIESTO: Ski park Vyšné Ružbachy
  PRIHLÁŠKY: do 15.1.2015 do 12:00 e-mailom na skiclubprogress@gmail.com alebo 16.1.2016 na mieste konania pretekov do 9:30 hod.
  PREZENTÁCIA: 16.1.2015 od 7:30 do 9:30 v bufete 
  UBYTOVAVANIE:  usporiadateľ nezabezpečuje
  STRAVOVANIE: Individuálne- (Bufet San Andre II.)
  INFORMÁCIE: Roman Petriľak: 0907 766 798
  KANCELÁRIA PRETEKOV:  Bufet  San Andre II. : Ski park Vyšné Ružbachy
  ZDRAVOTNÁ SLUŽBA MUDr. Jana Vorobeľová
  CENY:  Ocenení budú prví traja pretekári v každej kategórii, superbaby všetci pretekári 
  UPOZORNENIE: Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko. 
     
  DOPRAVA: individuálna
     
  Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých snehových,alebo poveternostných podmienok. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas tréningu a pretekov. Za stratu štartovného čísla sa účtuje 20 €.
  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu.
     
II. TECHNICKÉ USTANOVENIA A PREDPISY: Všetky kategórie súťažia v jedno kolovom obrovskom slalome. Trať pre superbaby na vedľajšom svahu s časomierou.
  DISCIPLÍNA:  Obrovský slalom / jedno kolo
     
  KATEGÓRIE:   
1. superbaby  2008 a mladší 
2. mladšie predžiačky 2006 – 2007
3. mladší predžiaci 2006 – 2007
4. staršie predžiačky 2004 – 2005
5. starší predžiaci 2004 – 2005
6. mladšie žiačky 2002 – 2003
7. mladší žiaci 2002 – 2003
8. staršie žiačky 2000 – 2001
9. starší žiaci 2000 – 2001
10. juniori 1996 – 1999
11. juniorky  1996 – 1999
12. muži - young boys 1995-1980 (od20-35r.)
13. muži - old boys 1979-1965 (od 36 - 50r.
14. ženy- young girls 1995-1980 (od20-35r.)
15. ženy- old girls 1979-1965 (od 36 - 50r.
16. veteráni 1964 a menej /nad 50r.
17. veteránky 1964 a menej /nad 50r.
18. Snowboardisti všetky ročníky spolu
19. Snowboardistky všetky ročníky spolu
     
  V prípade nízkeho počtu pretekárov v jednotlívých kategóriach si organizátor vyhradzuje právo, vekovo príbuzné kategórie zlúčiť.
     
     
  ŠTARTOVNÉ:  7 €
  SKIPASS 10€ - detský celodenný skipass /+ v cene skipassu je guľáš
    12€ - dospelý celodenný skipass /+ v cene skipassu je guľáš
  PROTESTY: podľa pravidiel PSP doložené vkladom 16 €. Vedúci časomiery a výpočtov: Miroslav Malcovský
     
     
III. ČASOVÝ HARMONOGRAM   
  16.1.2016
  Prezentácia pretekárov 7:30 - 9:30
  Rozjazdenie / vlek napravo 1200m 8:00-9:30
  Prehliadka trate pre všetky kategórie/ superbaby na vlastnej trati 9:30 - 10:00
  Štart prvého pretekára 10:15
  Štart kategórií v tomto poradí:  
    1. superbaby 
  2. mladšie predžiačky
  3. mladší predžiaci
  4. staršie predžiačky
  5. starší predžiaci
  6. mladšie žiačky
  7. mladší žiaci
  8. staršie žiačky
  9. starší žiaci
  10. veteránky
  11. veteráni
  12. ženy - nad 50r.
  13. muži - nad 50r.
  14. juniorky 
  15. juniori
  16. ženy - do 50r
  17. muži - do 50r.
  18. snowboardistky
  19. snowboardisti
   
  VYHODNOTENIE:  do 1 hodiny od ukončenia pretekov, pred bufetom San Andre II.
     
  Rozjazdenie na zjazdovke vpravo - 1200m. Je prísne zakázané stavať akékoľvek tréningové brány pod sankciou diskvalifikácie klubu! Vstup na pretekovú trať je počas pretekov zakázaný pretekárom,ktorí práve neštartujú,rodičom,či iným nepovolaným osobám pod sankciou diskvalifikácie jednotlivca, v prípade trénerov či rodičov, pod sankciou diskvalifikácie klubu. Tréneri môžu ísť na pretekovom svahu len mimo brán (je zakázaná akákoľvek úprava a vstup do trate,pokiaľ ich o to TD alebo riaditeľ pretekov nepožiada)
     
IV. ORGANIZAČNÝ VÝBOR PRETEKOV:  
     
  Riaditeľ pretekov:  Roman Petriľak
  Autor trate:  Roman Petriľak
  Veliteľ bránkových rozhodcov:  Jozef Petriľak
  Vedúci časomiery a výpočtov:  Miroslav Malcovský
     
     
  Srdečne sa na Vás tešíme a dúfame, že nám počasie bude priať.
     
    Team:
    SKI CLUB PROGRESS
     
     
     

Chceš sa niečo opýtať?

Kontaktné informácie

SKI CLUB PROGRESS

064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: +421 907 766 798
E-mail: info@skiclubprogress.sk


Najnovšie pridané fotografie

Ski Club Progress
Ski Club Progress
Ski Club Progress
Ski Club Progress
Ski Club Progress
Ski Club Progress