Dotácia z rozpočtu SLA na podporu členských klubov 2014

Vďaka dotácie zo SLA sme mohli zakúpiť tréningový materiál potrebný pre špeciálnu prípravu detí najmladších kategórii.

 

Stručné vyhodnotenie projektu:

V mesiaci september a október sme zrealizovali nábor detí do klubu. Počas týchto dvoch mesiacov sa nám prihlásilo 9 nových členov. Nábor detí bol realizovaný na základe propagačných letákov na našom webe a facebooku . Vďaka naším partnerom, sme v októbri vynovili a vylepšili aj našu www stránku.

Dotáciu, poskytnutú prostredníctvom SLA sme využili na nákup tréningového materiálu, potrebného pre realizáciu tréningu obrovského slalomu kategórie predžiakov. Konkrétne sme nakúpili 12 ks: set tyčí 130 cm, (klbová tyč + pevná tyč + terč). Tento tréningový materiál nám zabezpečí skvalitnenie tréningového procesu detí, zameraného na obrovský slalom a zároveň zľahčí a urýchli stavbu trate.

Z nedostatku finančných prostriedkov sme nemohli zakúpiť ďalší tréningový materiál, uvádzaný v projekte.

Vďaka dotácie prostredníctvom projektu na podporu členských klubov SLA 2014, sa náš tréningový proces predžiakov v nasledujúcich sezónach posunie o krok vpred.

Zároveň sa chceme SLA poďakovať za podporu nášho projektu.

http://slovak-ski.sk/

Foto dokumentácia použitia finančných prostriedkov na nákup tréningového materiálu:

Chceš sa niečo opýtať?

Kontaktné informácie

SKI CLUB PROGRESS

064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: +421 907 766 798
E-mail: info@skiclubprogress.sk


Najnovšie pridané fotografie

Ski Club Progress
Ski Club Progress
Ski Club Progress
Ski Club Progress
Ski Club Progress
Ski Club Progress